Strona główna

Witaj na stronie NoDo Mariusz Penar

Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszej działalności i szkoleniach.

Zakres usług:

 • ratownictwo przemysłowe: organizacja systemu udzielania pomocy w instytucjach i zakładach pracy; szkolenie wewnętrznej służby ratowniczej; prowadzenie wewnętrznej służby ratowniczej,
 • prowadzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenia z zakresu BHP,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • szkolenia z zakresu ochrony ppoż.,
 • prace na wysokości,
 • szkolenia z pracy na wysokości,
 • organizacja służby pierwszej pomocy,
 • szkolenia z pierwszej pomocy,
 • organizacja imprez masowych,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • konsultacje i audyty z zakresu bezpieczeństwa,
 • inne szkolenia specjalistyczne, np. ratownictwo wysokościowe, postępowanie w przypadku zagrożeń terrorystycznych, itp.

NoDo Mariusz Penar jest jednostką prowadzącą NoDo – Szkolenia w Gdańsku będącą placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 57/08.