Inne szkolenia

Szkolenia specjalistyczne:

  • z ratownictwa przemysłowego,
  • z ratownictwa wysokościowego,
  • z ratownictwa wodnego,
  • z bezpieczeństwa podczas uprawiania różnych form rekreacji, w czasie wypoczynku czy w podróży,
  • z zasad i technik przetrwania w różnych rejonach geograficznych,
  • inne.

Praca to nie wszystko