System pierwszej pomocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie wypadku pracodawca ma obowiązek zapewnić skuteczny system udzielania pomocy (Podstawa prawna – Załącznik nr 1).

Podstawa prawna organizacji systemu pierwszej pomocy.

Na sprawny system składają się trzy podstawowe elementy
I.    Organizacja i zarządzanie systemem
II.   Ludzie i ich kwalifikacje
III. Sprzęt i wyposażenie
system pierwszej pomocy w razie wypadku

Oferowane usługi

1. Audyt aktualnego stanu systemu udzielania pierwszej pomocy.
2. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Program szkolenia dopasowany do zagrożeń występujących w miejscu pracy.
3. Szkolenia z ewakuacji poszkodowanego (z ratownictwa specjalistycznego).
Zakres i program dopasowany do specyfiki miejsca pracy, np.
– ewakuacja w trudnym terenie,
– ewakuacja z wysokości,
– ewakuacja z wykopów, kanałów, zbiorników, studni, i innych trudno dostępnych miejsc,
– itp.
np. z ratownictwa wysokościowego – cel i program szkolenia z pracy na wysokości i ratownictwa wysokościowego.
4. Pomoc w organizacji i prowadzeniu wewnętrznej służby ratowniczej lub zapewnienie takiej  służby.
5. Szkolenie wewnętrznej służby ratowniczej.
6. Wyposażenie instytucji i zakładów pracy w sprzęt ratowniczy i pierwszej pomocy.

System zarządzania bezpieczeństwem – CIOP

Praca na wysokości – PIP