BHP i ochrona ppoż.

Oferta obejmuje usługi doraźne jak i obsługę firm na podstawie umowy na prowadzenie służby BHP.

Przykładowy zakres usług:
– szkolenia z dziedziny BHP i ochrony ppoż.
– ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy,
– kontrole stanu BHP i ochrony ppoż.,
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
– opracowanie instrukcji z dziedziny BHP i ochrony ppoż.,
– konsultacje z dziedziny BHP i ochrony ppoż.