Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Rodzaj szkolenia (wymagane)

Termin (wymagane)

Liczba zgłoszonych osób (wymagane)

Imiona i nazwiska zgłoszonych osób

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem/warunkami uczestnictwa w szkoleniu umieszczonymi na stronie www.BHP-PierwszaPomoc.pl i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich postanowień