Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Rodzaj szkolenia (wymagane)

  Termin (wymagane)

  Liczba zgłoszonych osób (wymagane)

  Imiona i nazwiska zgłoszonych osób

  Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem/warunkami uczestnictwa w szkoleniu umieszczonymi na stronie www.BHP-PierwszaPomoc.pl i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich postanowień